”Bath” with Nature. ”Imbaierea” cu Natura

”Îmbăierea” cu Natură, însoțită de psiholog, poate să aducă beneficii majore în rezolvarea anumitor probleme emoționale, inclusiv în starea generala de bine. S-a constatat ca mersul desculț în pădure sau pe plajă, îmbrățișarea copacilor, ascultarea cântecului pasărilor și foșnetul frunzelor sau al valurilor sunt activități care pot stimula starea de bine mentală și automat pe cea fizică.

În Japonia există o practica, ”Scăldatul in pădure” ce a pornit de la arta japoneză Shinrin-yoku, practica a fost concepută acum 40 de ani de către Ministerul japonez al Agriculturii, Silviculturii și Pescuitului, ca parte a unei inițiative de combatere a stresului în rândul bărbaților. Activitatea implică o respirație profundă practic o ”absorbție” a atmosferei pădurii, ca o modalitate de a obține efecte de calmare, întinerire și restaurare.

Participanții sunt încurajați să se scufunde în mediul înconjurător și să intre în contact cu mișcări, sunete, atingeri și mirosuri ale pădurii. Este vorba despre revigorarea simțurilor prin plimbarea în pădure, mirosind, ascultând sunetele pădurii, atingând desculț pământul, realizându-se împământenirea cu pădurea. La fel se întâmplă și când ne aflam la mare. În societatea de azi aproape că s-a pierdut abilitatea de a comunica cu pădurea, cu marea etc, cu Natura, cu efecte negative asupra stării de sănătate ce sunt resimțite în special de majoritatea celor care trăiesc în orașele contemporane.

Fondatorul Psihologiei verzi, psih. Constantin Șerban, ecologist, fondatorul turismului verde recomanda tuturor celor stresați, cu probleme psihologice și/sau psihice, să practice ”Băile de natură” în pădure sau pe plajă, însoțiți de psiholog,  indiferent de anotimp. Prin urmare, a inventat conceptul de cabinet psihologic afara din birou, sistematizat, în limba engleză numit OOPSY -Out Office PSYchology, care aplică programe în natură, de terapie “verde”, inclusiv prin artă: GreenArts Therapy. El a vorbit despre concept, inclusiv în prezentarea sa științifică din cadrul celei de a treia ediții a Colcviului cu participare internațională de la Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială a Universității ULIM, Aula Magnifica, corp 3, etj.4, ce a avut loc între 4 și 5 mai 2017, intitulat “Psihologia Socială în secolul XXI: Provocări , Tendințe, Perspective “.

El susține că psihologii ar trebui să aibă cunoștințele necesare pentru a îndruma clienții spre cea mai apropiată zona (pădure, parc, mare, lac etc) potrivită, unde pot să absoarbă natura,  ca parte a unui program structurat, sau măcar informal. Un astfel de program se afla in derulare ce este oferit psihologilor, inclusiv medicilor de familie. Detalii și programări pentru cei interesați se pot obține accesând datele de contact ale site-ului.

Beneficiile de sănătate ale băilor cu natură, (dovedite științific) includ pe lângă altele:
-Scăderea stresului;
-Îmbunătățirea somnului;
-Scăderea tensiunii arteriale;
-Creșterea nivelului de energie;
-Îmbunătățirea dispoziției generale;
-îmbunătățirea funcției sistemului imunitar;
-Recuperarea mai rapidă de la boală sau intervenție chirurgicală;
-Creșterea puterii de concentrare în toate tulburările, inclusiv în rândul copiilor cu autism, sindrom Down sau cu ADHD.

Se constată îmbunătățiri inclusiv in cazul adulților cu cel puțin un episod depresiv major, tulburare bipolară, de anxietate, cum ar fi fobia, tulburare de stres post-traumatic și tulburare obsesiv-compulsivă, cei care trăiesc cu schizofrenie si inclusiv pentru cei cu probleme de dependente.

__________________

“Bath” with Nature, accompanied by a psychologist, can bring major benefits in solving certain emotional problems, including in general well-being. It has been found that walking barefoot in the woods or on the beach, hugging trees, listening to bird songs, and leafing or waves rushing are activities that can stimulate mental well-being and physique.

In Japan, there is a practice, “Forest bathing”, which started with the Japanese art of Shinrin-yoku, the practice was conceived 40 years ago by the Japanese Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries as part of a stress-control initiative among men. The activity implies a deep breathing in practice a “absorption” of the forest atmosphere, as a way to achieve soothing, rejuvenation and restoration effects.

Participants are encouraged to sink into the environment and get in touch with motions, sounds, touches and smells of the forest. It is about revitalizing the senses by walking in the woods, smelling, listening to the sounds of the forest, touching the ground barefoot, realizing the landing with the forest. The same happens when we are at sea. In today’s society, almost the ability to communicate with the forest, the sea, etc. with Nature has been lost, with negative effects on health that are felt especially by the majority of those living in contemporary cities.

Founder of Green Psychology, psych. Constantin Şerban, ecologist, the founder of green tourism, recommends to all stressed people with psychological and / or psychiatric problems to practice “Baths with Nature” in the woods or on the beach etc, accompanied by a psychologist, regardless of the season. Therefore, he invented the concept of psychological (out of usual) office in nature , systematized, in English language named OOPSY -Out Office PSYchology, which applies “green” therapy programs, including through art: GreenArts Therapy. He talked about the concept, includind in her scientific presentacion at Interantional Coloqium of Psychology, Education Sciences and Social Assistance of ULIM, Aula Magnifica, 3 bl., 4floor, between 4 and 5 of May 2017,  “Social Psychology in 21st Century: Challenges, Trends, Perspectives”.

He argues that psychologists should have the necessary knowledge to guide their clients to the closest area (forest, park, sea, lake etc), where they can absorb nature as part of a structured program, or at least informally. Such a program is in progress that is offered to psychologists, including family doctors. Details and appointments for those interested can be obtained by accessing the site’s contact details.

The health benefits of nature baths (scientifically proven) include, among others:
– Decreasing stress;
– Improving sleep;
– Decrease in blood pressure;
-Increasing the energy level;
– Improvement of the general disposition;
-improvement of immune system function;
-Faster recovery from disease or surgery;
– Increasing concentration power in all disorders, including among children with autism, Down syndrome or ADHD.

There are improvements including in adults with at least one major depressive episode, bipolar disorder, anxiety such as phobia, post-traumatic stress disorder and obsessive-compulsive disorder, those with schizophrenia, and those with dependent.

 

 

Hello world!

Welcome to OOPsy blog! If you want one or more psychological services out(side) the office, includin in Nature, please go through all the sections and leave us a message at the contact address section. Thank you!

_______________________________

Bine ați venit pe blogul OOPsy! Dacă doriti un serviciu/servicii psihologice în afara cabinetului, chiar si in Natură, vă rugăm consultati toate sectiunile iar apoi lăsați un mesaj la adresa din contact. Mulțumim!