About

With regard to the challenges, trends and perspectives of psychology in the 21st century, trying to find a solution to the questions that have emerged lately, the founder of the OOPSY concept, Mr. psy. Constantin Serban, an ecologist and artist, proposed that psychologists come out of the office to meet the beneficiaries and general needs of the society, given the fact that the time has come for psychology to look deeper, to interpret and offer solutions that will psychologically address the emphasis on interpretation phenomena.

He proposed to leave psychology also in the middle of nature or place the office in nature. More information about green psychology event, here!

______________________________________________________________

În ceea ce privește provocările, tendințele și perspectivele psihologiei în secolul XXI, încercând să găseasca o soluție la întrebările care au apărut în ultima perioadă, fondatorul conceptului OOPSY dl. psy. Constantin Șerban, ecologist și artist, a propus ieșirea psihologilor din birou, în întâmpinarea beneficiarilor,  a nevoilor generale ale societății, având în vedere faptul că a venit timpul ca psihologia să caute mai profund, să interpreteze și să ofere soluții care să abordeze psihologic accentele privind interpretarea fenomenelor.

A propus ieșirea psihologiei, inclusiv in mijlocul naturii sau plasarea biroului în natură. Mai multe informații în lb. engl. despre eveniment,  aici!